2016 en 20 post

2016 en 20 post. Finalizamos el año recogiendo los posts publicados durante 2016. Los recogemos por temáticas. Dispares aunque la esencia siempre es la misma: toma de conciencia, entrenamiento de habilidades y capacidades, empoderamiento.  Agrupados en 8 grandes temáticas: normalización lingüística, emprendizaje y mujer, liderazgo, promoviendo el coaching en ámbitos como la educación e innovación, actitud vital, coaching para padres y finalmente, el arte de comunicar mediante la formación en oratoria.

Coaching para padres

Hemos escReyes-magos-coachrito una carta al Olentzero y a los Reyes Magos para que realicen preguntas poderosas a los niños y niñas sobre los regalos. Las respuestas han sido sorprendentes. Las respuestas las recogeremos en un post de año nuevo. Aquí están las preguntas realizadas tanto en euskera como en castellano. Si te animas, aún estás a tiempo de enviarnos las respuestas.

Difusión del coaching

Creecoaching-educativo-bcfmos en el coaching como una herramienta poderosa para transformar a las personas como catalizadoras en el cambio en diferentes ámbitos. Por eso participamos activamente con la Asociación Vasca de Coaching, Basque Coaching Factory en la organización de eventos para difundir y socializar el coaching. Durante este año hemos organizado sin ánimo de lucro dos eventos: coaching educativo e innovación.

4/20 post. Coaching educativo: nuevos tiempos, nuevas aulas 

5/20 post. Coaching e Innovación: nuevos retos, nuevos recursos

Oratoria

Este año hemos lanzado un curso de oratoria para ayudar a las personas a sacar lo mejor de ella al hablar en público. Hoy en día es imprescindible dominar el arte de la oratoria. He aquí algunos posts que os ayudarán a tener en mente algunos aspectos a tener en cuenta a la hora de hablar en público.

oratoria

 

6/20 post. El lenguaje de signos: ¿Cómo te comunicarías con palabras sin sonido? 

7/20 post. Oratoria, el arte de hablar en público 

8/20 post. 10 trucos para mejorar tu oratoria 

9/20 post. Clausura del curso Brindis: Cómo hacer un buen brindis en Navidades

Actitud vital

En estos post hablamos de la actitud vital. Todo depende del color de tus gafas. Tú decides: ser pingüino o depredador, colaborar o atacar, competir o coopetir.

actitud-vital10/20 post. Actitud vital de los pingüinos. Trabajo en equipo. 

11/20 post. Actitud vital. Depende del color del cristal. 

12/20 post. Actitud vital. Entrenando la voluntad 

13/20 post. Escribe tus metas según tu visión. 

Evaluaciones del talento

En Coaching Factory trabajamos con evaluaciones del talento de la empresa líder mundial TTI Success Insights que ayudan a tomar conciencia de nuestras fortalezas y capacidades en forma de: comportamiento según el lenguaje universal DISC, los motivadores y fuerzas impulsoras, competencias e inteligencia emocional.

Talento

14/20 post. Las 12 fuerzas impulsoras: el porqué de nuestras decisiones

15/20 post. Evaluaciones del talento: comportamientos y motivadores

Liderazgo

Creemos en el liderazgo de todas las personas y las ayudamos a fortalecer sus capacidades y competencias, así como a asumir sus responsabilidades.

competencias-liderazgo16/20 post. Las 5 competencias claves del líder. Mídelas con las evaluaciones del talento. 

17/20 post. Clave para el liderazgo: responsabilizarse frente a culparse 

Revitalización del euskera (normalización lingüística)

El coaching se aplica en un entorno y una realidad concreta. Por ello, nuestro compromiso con nuestra propia realidad y nuestro entorno. Nos sentimos apegadas a nuestra tierra y respetamos sus raíces así como su cultura. Por ello, intentamos aportar nuestro granito de arena a través de nuestras herramientas. Participamos en unas jornadas sobre este tema organizado por AEK: ¿Cómo puede ayudar el coaching en las comunidades de prácticas?

Miryam Artola sortzailea horma-irudia gauzatzen-Muxote Potolo bat18/20 post. Coaching, euskara, mintzapraktika taldeak eta erleak

19/20 post. Mintzapraktika taldeen motibazioak 

El 20/20 es este mismo post 😉

Emprendizaje y mujer

Como mujeres y emprendedoras, participamos también activamente con Emakumeekin. Apoyamos como mejor sabemos: difundiendo nuestras experiencias y conocimientos a través de su blog.

logo-emakumeekin-web-kopiaOratoria, el arte de influir 

Las mujeres en el Foro Económico Mundial 

El emprendizaje y las vacaciones 

Y para 2017, ¿qué temas os gustaría que tratásemos? Esperamos vuestras sugerencias: info@coachingfactory.es

christmas-2016-2017

Mintzapraktika taldeen motibazioak

motibatzaileak

Coaching mintzapraktika taldeetan. Hauxe mintzagaia, AEK-k antolatutako Praktikatu eta bizi jardunaldietan.

Hona hemen antolatzaileek botatako erronka:

Dinamizatzaileak taldeetan jokatzen duen papera ezinbestekoa da, berari dagokio taldearen osasuna neurtu eta motibaziorako tresnak eskaintzea. Coachingak zertan lagundu ahal du horretan?

Motibazioaz ari bagara, egun dagoen motibazioen gaineko ebaluaziorik garrantzitsuenetarikoa eskaini nien hitzaldian, TTI Success Insights taldearena.

  • Zerk motibatzen du jendea, aktibatzen duena? 
  • Zerk egiten du pertsona bat jarduera batean konpromotitzea? 

Erantzunak pertsona bakoitzaren interesen, baloreen eta motibatzaileen araberakoa izango dira. Hauek eramaten gaituzte norabide batean zein bestean ibiltzera.

Eduard Spranger filosofo eta psikologo alemaniarrak teoria landu gai honen inguruan. Hauetan oinarrituta, Bonnstetter ikertzaile estatubatuarrak motibazio hauen neurketa egitea ahalbidetu du.

Motibadoreak

1. TEORIKOA: 

EGIA da motibatzen duena. Ezagutza bilatzen du. Ez zaio ardura horrenbeste gauzen edertasuna edo erabilgarritasuna; behatuko ditu logika edo arrazonamendua bilatzeko. Enpririkoa, kritikoa eta arrazionala izan ohi da pertsona hau.

2. UTILITARIOA: 

Bere ekintzen erabilgarritasuna bilatzen du, ekonomikoa batik bat. Diruak ematen duen segurtasuna estimatzen du bereziki, berarentzat eta baita bere familiarentzat edo gertukoentzat. Praktikoa da erabat. Negozi gizon-emakueengan dago errotuta, batez ere.

3. INDIBIDUALISTA: El principal interés de este motivador es el PODER,

BOTEREA bilatzen du batik bat. Kontrola nahi du. Ez zaio axola horrenbeste “lehen lerroan” egotea; harengan konfidantza eta ospea aitorpena jasotzea nahi du.

4. ESTETIKOA: 

Itxuran eta armonian interes handia dute. Dotorezia eta egokitasuna bilatzen dute. Motibadore espiritualekin lotzen da. Natura bereziki maite dute. Ez dira bereziki “artistak” izan behar, edo gaitasun artistikorik eduki behar; bizitzaren alderdi estetikoez ari gara.

5. SOZIALA:

Pertsonengan dute interesa. Gizartearen ongizateaz arduratzen dira, era altruista batean. Berez, abegikor, ulerkor eta eskuzabal jokatzen ohi dute. Hauentzat, teorikoak, utilitarioak eta estetikoak modu hotzean portatzen dira. Pertsonak laguntzea ezinbestekoa harreman egokiak eduki ahal izateko.

6. TRADIZIONALA: 

Bizitzeko ezinbestekoa da honakoa honetan oinarritutako sistima: batasuna, ordena eta tradizioa. Bizitzeko arauak eta ohiturak finkatuta dituzte eta horiek arabera moldatuko dira bizitzan eta epaituko dituzten gainontzekoak.

Motibatzaile hauek ikusita, nolakoak dira mintzapraktika taldeetara etortzen direnenak? Badirudi, sozialak, tradizionalak eta teorikoak (“euskaldunekin hitz egin ahal izateko, gure herriko hizkuntza delako eta euskara jakiteko”), batik bat biltzen direla; utilitarioren bat ere badago (“lanerako behar dut, EGA edo bestelako titulua bahar ditut”), neurri txikiagoan bada ere.

– Nola asetzen dute mintzapraktika taldeek motibatzaile bakoitza?

– Zer egiten da motibatzaile hauek identifikatzeko?

Erakartzeko motibazioak hainbat dira, ikusi dugunez. Denbora-falta omen da arrazoi nagusia. Hala erantzun dute baja hartu dutenek egindako azterlan batean jaso den moduan.

Baina denok dakigu GUSTOKO TOKIAN, ALDAPARIK EZ dagoela. Gure motibatzaileak asetuta egongo balira, denbora bilatuko genuke.

GUSTOKO TOKIAN, ALDAPARIK EZ

– Zein motibatzaileri ez dio erantzuten mintzapraktika-taldeak?

– Printzipioz, motibatzaile jakin bati jarraiki izena eman badute, zein beste motibatzaile nagusitu da, aurrekoaren kaltetan?

 

Hortaz, zein da, hortaz, mintzapraktika taldea uzteko arrazoia?

Post honetan eskaini ditugun 6 motibadoreak, agian, barne hausnarketarako eredua eman dezake.

Ez da erraza pertsonengan eragitea. Hortaz, zorionak orain arte PRAKTIKATU ETA BIZI egitasmoari, egindakoa ez baita makala.

Mintzapraktika egitasmoaren gainean sakondu nahi baduzue, hona hemen eraginkortasuna neurtzeko egindako azterlanaren emaitza.

Lotutako post

Talentuen ebaluazioa.

Coaching, euskara, mintzapraktika taldeak eta erleak